Welkom

U BEVINDT ZICH HIER:

Home » Archieven voor Redactie

Inschrijving staat open voor twee opleidingen van de VTH-Academie

Op 18 april verzorgt Alie Kuiper de eendaagse module Toezichthouden op sociale veiligheid.Governancecodes en Arbowet zijn heel duidelijk over de verantwoordelijkheid van de toezichthouders ten aanzien van sociale veiligheid. Grensoverschrijdend gedrag vereist (ook) actie van de toezichthouders. Alie Kuiper gaat graag met u hierover in gesprek. Er is ruimte om eigen casuïstiek in te brengen. Na afloop weet u … Lees meer

Nieuwsbrief VTH – februari 2024

Nieuws uit onze vereniging Werkprogramma VTH 2024De VTH is dit nieuwe jaar gestart met ambitieuze plannen. Die plannen zijn in belangrijke mate tot stand gekomen vanuit de input uit de regionale bijeenkomsten eind vorig jaar. Zoals toegezegd op onze laatste ledenvergadering van november ’23, hebben we een werkprogramma opgesteld voor 2024 met daarin een flinke … Lees meer

Branchecode Goed bestuur en toezicht in het hbo vastgesteld

De ledenvergaderingen van de Vereniging Hogescholen en de Vereniging van Toezichthouders hogescholen hebben ingestemd met de nieuwe Branchecode voor bestuur en toezicht. De branchecode gaat in op 1/1/’24 en is van toepassing op alle bekostigde hogescholen. De code heeft een principlebased karakter. Een werkgroep bestaande uit bestuurders en toezichthouders heeft in meerdere rondes met verschillende belanghebbenden van … Lees meer

Ledenvergadering op 23 november ’23 van 18:00-20:30 uur in vergaderlocatie Domstad, Utrecht

Deze maand viert de VTH haar 10jarig jubileum! Tijdens onze ledenvergadering staan we kort stil bij deze gebeurtenis. Ontmoeting en onderlinge uitwisseling is het nieuwe format voor onze ledenvergaderingen. We starten met een discussie over de verantwoordelijkheidsverdeling tussen minister en toezichthouders op basis van enkele actuele thema’s die in het hbo spelen. De directeur Hoger Onderwijs … Lees meer

Nieuwsbrief 5 – 8 november 2023

Nieuws van het bestuurDe VTH bestaat deze maand 10 jaar! Tijdens onze ledenvergadering op 23 november aanstaande zullen we kort stilstaan bij dit jubileum. Na de zomervakantie zijn twee nieuwe leden toegetreden tot ons bestuur: Susana Menendez (voorzitter RvT Hogeschool der Kunsten in Den Haag en vice voorzitter RvT hogeschool Zeeland) en Walter Bak (lid … Lees meer

VTH Academie nieuws: 7 december leergang Sociale Veiligheid

Afgelopen juni lanceerden wij de VTH Academie met als doel het professionaliseren van het toezicht in het HBO te ondersteunen, onder meer door een aanbod te ontwikkelen dat zich specifiek richt op actuele vraagstukken binnen hogescholen. Sociale veiligheid is zo’n vraagstuk, waarover de Inspectie van het Onderwijs in een recent rapport meldt dat er sinds … Lees meer

Zet in uw agenda!

In de Nieuwsbrief van 14 juli staan verschillende data genoemd voor onze leden om te noteren in uw agenda:

1) Leergang Sociale Veiligheid op hogescholen van de VTH-Academie: 7 december 2023 van 14:00 – 20:00 uur (rond Amersfoort).

https://vthacademie.nl/opleidingen/integrale-aanpak-van-ongewenste-omgangsvormen-in-het-hbo/

2) Regionale bijeenkomsten VTH-bestuur

Hogeschool Windesheim te Zwolle                           19 oktober     18:00 – 20:30 uur
Hogeschool van Amsterdam                                       30 oktober     18:00 – 20:30 uur
Hogeschool der Kunsten Den Haag                           7 november     18:00 – 20:30 uur
Hogeschool van Utrecht                                              14 november    18:00 – 20:30 uur
Breda University of Applied Sciences                   21 november    18:00 – 20:30 uur

Aanmelden kan bij het secretariaat: secretariaat@vth.nu onder vermelding van uw naam en naam van de hogeschool en de locatie waar u deel zult nemen.

3) Algemene Ledenvergadering VTH: 30 mei en 14 november van 18:00 – 20:30 uur in Domstad Utrecht.

Aanmelden kan bij het secretariaat: secretariaat@vth.nu onder vermelding van uw naam en naam van de hogeschool.

Nieuwsbrief 4 – 14 juli 2023

Nieuw bestuurTijdens de ALV van 22 juni 2023 is afscheid genomen van Guus van Montfort en van Yvonne Burger. Ook van Peter Verleg, gedelegeerde van het bestuur, is afscheid genomen. Guus is vijf jaar voorzitter van onze vereniging geweest. Zijn termijn loopt op 1 augustus af, omdat op dat moment ook zijn functie als voorzitter … Lees meer

Nieuwsbrief 3 – 30 mei 2023

Actualiteit Staat van het Onderwijs Begin mei heeft de Inspectie het jaarlijkse rapport Staat van het Onderwijs gepubliceerd. In het hoofdstuk over het hoger onderwijs signaleert de inspectie diverse ontwikkelingen de toegenomen uitval, gebrekkige schriftelijke vaardigheden van studenten, sociale onveiligheid, blinde vlekken in kwaliteitsbewaking, onvoldoende stagebegeleiding en de gebrekkige participatie van studenten in medezeggenschap. De … Lees meer

Nieuwsbrief 2 – 24 maart 2023

Actualiteit Toekomstverkenning stelsel Deze maand vinden, op initiatief van de minister Dijkgraaf, verschillende consultatierondes plaats in het kader van de toekomstverkenning middelbaar beroepsonderwijs, hoger onderwijs en wetenschap. Het ministerie van OCW heeft aan een consortium van vijf consultantbureaus de opdracht verstrekt te verkennen hoe deze vormen van onderwijs en onderzoek in 2040 eruit moeten zien. … Lees meer