Spring naar inhoud

Bestuur

Het bestuur bestaat uit tenminste drie leden, die door de algemene vergadering uit de vertegenwoordigers van de leden worden benoemd.

Per 8 juni 2018 wordt het bestuur gevormd door:

  • mevrouw mr. dr. M.F. (Margo) Andriessen, vicevoorzitter van de Raad van Toezicht van de Hogeschool InHolland (tot 1 mei 2019)
  • mevrouw prof. dr. Yvonne Burger, lid van de Raad van Toezicht van de Hogeschool Windesheim (per 1 mei 2019)
  • de heer R. de Jong, RA, vicevoorzitter van de Raad van Toezicht van de Hogeschool van Amsterdam
  • de heer prof. dr. A.P.W.P. van Montfort, voorzitter, voorzitter van de Raad van Toezicht van de Hogeschool Utrecht
  • de heer P.M.M. (Peter) Verleg, voorzitter Raad van Toezicht van de Hogeschool Katholieke Pabo Zwolle (tot 1 januari 2020)
  • de heer dr. J.G. (Hans) Uijterwijk is de (ambtelijke) secretaris van de vereniging.

het rooster van aftreden staat vermeld in het jaarverslag.