Spring naar inhoud

Bestuur

Het bestuur bestaat uit tenminste drie leden, die door de algemene vergadering uit de vertegenwoordigers van de leden worden benoemd.

Per 1 januari 2020 wordt het bestuur gevormd door:

  • mevrouw prof. dr. Yvonne Burger, lid van de Raad van Toezicht van de Hogeschool Windesheim
  • de heer R. de Jong, RA, vicevoorzitter van de Raad van Toezicht van de Hogeschool van Amsterdam
  • de heer prof. dr. A.P.W.P. van Montfort, voorzitter, voorzitter van de Raad van Toezicht van de Hogeschool Utrecht
  • de heer drs. A. (Ton) Bestebreur, lid Raad van Toezicht Hogeschool Iselinge
  • de heer dr. J.G. (Hans) Uijterwijk is de (ambtelijke) secretaris van de vereniging
  • P. Verleg is gedelegeerde voor de portefeuille professionalisering.

het rooster van aftreden staat vermeld in het jaarverslag.