Spring naar inhoud

Bestuur

Het bestuur bestaat uit tenminste drie leden, die door de algemene vergadering uit de vertegenwoordigers van de leden worden benoemd.

Per 1 februari 2023 wordt het bestuur gevormd door:

  • mevrouw prof. dr. Yvonne Burger, lid van de Raad van Toezicht van de Hogeschool Windesheim
  • de heer Vincent van Stijn, RA, lid van de Raad van Toezicht van BUAS te Breda
  • de heer prof. dr. Guus van Montfort, voorzitter, voorzitter van de Raad van Toezicht van de Hogeschool Utrecht
  • de heer drs. Ton Bestebreur, lid Raad van Toezicht Hogeschool Iselinge
  • de heer dr.ir. Peter van Laarhoven, voorzitter van de Raad van Toezicht van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
  • mevrouw drs. Arian van Staa is de (ambtelijke) secretaris van de vereniging
  • Peter Verleg is gedelegeerde voor de portefeuille professionalisering.

het rooster van aftreden staat vermeld in het jaarverslag.