Welkom

U BEVINDT ZICH HIER:

Home » Nieuwsbrieven

Nieuwsbrief VTH – mei 2024

Nieuws uit onze vereniging Bijeenkomst ZwolleOp 27 juni aanstaande vindt op Hogeschool VIAA in Zwolle de eerste themabijeenkomst van dit jaar plaats. Het thema is de regionale rol van hogescholen. Inleiders zijn Angelien Sanderman, voorzitter van de VH-werkgroep Vitale Regio’s en René Smit, bestuurder en toezichthouder in zorg en onderwijs. Bij aanvang staat een lichte … Lees meer

Nieuwsbrief VTH – februari 2024

Nieuws uit onze vereniging Werkprogramma VTH 2024De VTH is dit nieuwe jaar gestart met ambitieuze plannen. Die plannen zijn in belangrijke mate tot stand gekomen vanuit de input uit de regionale bijeenkomsten eind vorig jaar. Zoals toegezegd op onze laatste ledenvergadering van november ’23, hebben we een werkprogramma opgesteld voor 2024 met daarin een flinke … Lees meer

Nieuwsbrief 5 – 8 november 2023

Nieuws van het bestuurDe VTH bestaat deze maand 10 jaar! Tijdens onze ledenvergadering op 23 november aanstaande zullen we kort stilstaan bij dit jubileum. Na de zomervakantie zijn twee nieuwe leden toegetreden tot ons bestuur: Susana Menendez (voorzitter RvT Hogeschool der Kunsten in Den Haag en vice voorzitter RvT hogeschool Zeeland) en Walter Bak (lid … Lees meer

Nieuwsbrief 4 – 14 juli 2023

Nieuw bestuurTijdens de ALV van 22 juni 2023 is afscheid genomen van Guus van Montfort en van Yvonne Burger. Ook van Peter Verleg, gedelegeerde van het bestuur, is afscheid genomen. Guus is vijf jaar voorzitter van onze vereniging geweest. Zijn termijn loopt op 1 augustus af, omdat op dat moment ook zijn functie als voorzitter … Lees meer

Nieuwsbrief 3 – 30 mei 2023

Actualiteit Staat van het Onderwijs Begin mei heeft de Inspectie het jaarlijkse rapport Staat van het Onderwijs gepubliceerd. In het hoofdstuk over het hoger onderwijs signaleert de inspectie diverse ontwikkelingen de toegenomen uitval, gebrekkige schriftelijke vaardigheden van studenten, sociale onveiligheid, blinde vlekken in kwaliteitsbewaking, onvoldoende stagebegeleiding en de gebrekkige participatie van studenten in medezeggenschap. De … Lees meer

Nieuwsbrief 2 – 24 maart 2023

Actualiteit Toekomstverkenning stelsel Deze maand vinden, op initiatief van de minister Dijkgraaf, verschillende consultatierondes plaats in het kader van de toekomstverkenning middelbaar beroepsonderwijs, hoger onderwijs en wetenschap. Het ministerie van OCW heeft aan een consortium van vijf consultantbureaus de opdracht verstrekt te verkennen hoe deze vormen van onderwijs en onderzoek in 2040 eruit moeten zien. … Lees meer

Nieuwsbrief 1 – 31 januari 2023

Vereniging en Bestuur:Met voldoening kan het bestuur mededelen dat, naast de tussentijdse benoeming van Vincent van Stijn per 1 februari tot lid van het bestuur, op de ALV van juni de voordracht kan geschieden van twee nieuwe kandidaat bestuursleden. Hiermede wordt voorzien in de vacatures die ontstaan door het aftreden van twee huidige leden van … Lees meer