Welkom

U BEVINDT ZICH HIER:

Home » Publicaties

Publicaties

Handreiking voor het toezichthouden op onderwijs en onderzoek – deel 2a – VTH 2020
Deze publicatie geeft Raden van Toezicht van hogescholen, in het bijzonder commissies O&O, handvatten voor hun toezichthoudende rol op onderwijs op hogescholen.

Download

Handreiking voor het toezichthouden op onderwijs en onderzoek – deel 2b – VTH 2020
Deze publicatie geeft Raden van Toezicht van hogescholen, in het bijzonder commissies O&O, handvatten voor hun toezichthoudende rol op onderzoek op hogescholen.

Download

De vijf Kernvragen voor de Toezichthouder – VTH 2018
ln deze brochure gaan we in op de taken en verantwoordelijkheden van Raden van Toezicht op hogescholen, in het bijzonder toezicht op de kwaliteit van onderwijs en onderzoek.

Download

Van bureaucraaat tot grenswerker – VTH/NSOB 2020
De secretaris van de Raad van Toezicht heeft een cruciale rol in het goed functioneren van de Raad. Deze notitie gaat in op de positionering en de functie van de secretaris.

Download

Twee boeken welke het bestuderen waard zijn:
Morris Oosterling, Op zoek naar leiderschap, de top in non-profit organisaties bezien vanuit selectie (2019).
Promotie van Morris Oosterling op de werving en selectie van topbestuurders in non-profitorganisaties.
Hij heeft het onderzoek dat er al is geordend en samengevat. Vier Nederlandse casussen zijn nauwkeurig bestudeerd; op basis waarvan hij een aantal conclusies trekt en aanbevelingen doet die goed onderbouwd zijn.

Hildegard Pelzer, Onvrijwillig (2020), te bestellen bij Mediawerf.
Met zeventig bestuurders en toezichthouders is gesproken die een gedwongen vertrek hebben meegemaakt. Hun ervaringen en de lessen die daaruit getrokken kunnen worden, zijn vastgelegd in dit boek.


Onder voorzitters: het betere koorddansen, de verhouding tussen bestuurder en toezichthouder. TH&MA-2019, nummer 1 pagina 73 – 78, Hans Uijterwijk
Het artikel is een uitwerking van de inleiding van Henk Hagoort, voorzitter College van Bestuur van Windesheim, op de laatste scholingsbijeenkomst van de VTH in 2018.


De kwaliteit van het Nederlandse accreditatiestelsel hoger onderwijs
Het accreditatiestelsel voor het hoger onderwijs functioneert in grote lijnen adequaat. Tegelijkertijd ziet de inspectie ruimte voor verbetering. Zo verdient de betrouwbaarheid van de beoordelingen versterking en dit geldt ook voor het lerend vermogen van het stelsel. Daarnaast zou de professionalisering van de beoordelende vakgenoten, secretarissen en de procescoördinatoren moeten worden vergroot.

Dat zijn enkele conclusies uit het onderzoek dat de Inspectie van het Onderwijs in 2017 en het voorjaar van 2018 heeft uitgevoerd naar het functioneren van het Nederlandse accreditatiestelsel. Meer hierover leest u in het rapport ‘De kwaliteit van het Nederlandse accreditatiestelsel hoger onderwijs’, dat eind juni  door de inspectie aan de minister is aangeboden. In het rapport hebben we aanbevelingen gedaan over de beoordelingsschaal, het beoordelingskader en de professionalisering en onafhankelijkheid van de visitatiepanels. In september zal de minister een reactie publiceren op het onderzoek.

Download