Spring naar inhoud

Aangesloten leden

Conform het gestelde in de statuten in artikel 4, lid 2 ‘Lidmaatschap’ zijn leden van de vereniging de raden van toezicht van onderstaande hogescholen in Nederland:

 • AERES
 • Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten
 • ArtEZ
 • Avans Hogeschool
 • Breda University of Applied Sciences
 • Christelijke Hogeschool Ede
 • Codarts Hogeschool voor de Kunsten
 • Design Academy
 • Driestar Hogeschool
 • Fontys Hogescholen
 • Gerrit Rietveld Academie
 • De Haagse Hogeschool
 • Hanzehogeschool Groningen
 • HAS Den Bosch
 • Hogeschool der Kunsten Den Haag
 • Hogeschool Inholland
 • Hogeschool IPABO
 • Hogeschool Leiden
 • Hogeschool Rotterdam
 • Hogeschool van Amsterdam
 • Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
 • Hogeschool Utrecht
 • Hogeschool voor de Kunsten Utrecht
 • Hotelschool The Hague
 • HZ University of Applied Sciences
 • Iselinge Hogeschool
 • Katholieke Pabo Zwolle
 • Marnix Academie
 • NHL/Stenden
 • Pedagogische Hogeschool De Kempel
 • Saxion Hogescholen
 • Thomas More Hogeschool
 • Van Hall Larenstein
 • Viaa
 • Windesheim
 • Zuyd Hogeschool

Voor het jaar 2023 bedraagt de contributie €2100 en voor hogescholen met minder dan 500 studenten €1050.