Welkom

U BEVINDT ZICH HIER:

Home

Vereniging van Toezichthouders van Hogescholen

De VTH is de Vereniging van Toezichthouders in het HBO. Wij bevorderen de kwaliteit van het interne toezicht op het hoger beroepsonderwijs. Wij bevorderen de kwaliteit van het interne toezicht op het bestuur van de bekostigde hogescholen (i.p.v. op het hoger beroepsonderwijs). Daarnaast bevorderen we de professionaliteit van toezichthouders. Dit doen wij door de professionalisering van toezichthouders te stimuleren en door het organiseren van overleg en uitwisseling van kennis en ervaring tussen leden van de raden van toezicht op hogescholen. Tot slot bevordert de VTH de totstandkoming van gezamenlijke standpunten ten dienste van het overleg met de rijksoverheid en andere partijen, waaronder het overleg over regelingen die de arbeidsvoorwaarden van bestuurders aangaan.

Ledenvergadering op
23 november a.s.
van 18:00-20:30uur

Locatie: vergaderlocatie Domstad, Utrecht

Deze maand viert de VTH haar 10 jarig jubileum!

Tijdens onze ledenvergadering staan we kort stil bij deze gebeurtenis. Ontmoeting en onderlinge uitwisseling is het nieuwe format voor onze ledenvergaderingen.

Meld je aan

Opleiding Sociale Veiligheid
7 december

In de nieuwsbrief van 14 juli staan verschillende data genoemd voor onze leden om te noteren in uw agenda:

Leergang Sociale Veiligheid op hogescholen van de VTH-Academie: 7 december 2023 van 14:00 – 20:00 uur (rond Amersfoort).

In deze opleiding staat centraal het handelingsperpectief van de RvT in de problematiek van sociale veiligheid op hogescholen.

Lees meer en inschrijven

Ken het hbo!

16 mei 2024

De VTH-Academie biedt een eendaagse opleiding aan voor toezichthouders die nog niet zo bekend zijn met het hoger beroepsonderwijs.

Deze compacte eendaagse opleiding geeft overzicht van de werking van het hbo-stelsel.

Lees meer en inschrijven