Welkom

U BEVINDT ZICH HIER:

Home

Vereniging van Toezichthouders van Hogescholen

De VTH is de Vereniging van Toezichthouders in het HBO. Wij bevorderen de kwaliteit van het interne toezicht op het hoger beroepsonderwijs. Wij bevorderen de kwaliteit van het interne toezicht op het bestuur van de bekostigde hogescholen (i.p.v. op het hoger beroepsonderwijs). Daarnaast bevorderen we de professionaliteit van toezichthouders. Dit doen wij door de professionalisering van toezichthouders te stimuleren en door het organiseren van overleg en uitwisseling van kennis en ervaring tussen leden van de raden van toezicht op hogescholen. Tot slot bevordert de VTH de totstandkoming van gezamenlijke standpunten ten dienste van het overleg met de rijksoverheid en andere partijen, waaronder het overleg over regelingen die de arbeidsvoorwaarden van bestuurders aangaan.

VTH organiseert:

Webinar Regeerakkoord

Het VTH-bestuur organiseert op 24 september van 12:00 tot 13:00 uur een webinar over dit thema.

Aanmelden en nadere informatie: secretariaat@vth.nu

Aanmelden en Info

VTH organiseert:

ALV en Seminar op 14 november

VTH organiseert samen met VH een Seminar op 14 november van 18:00 – 21:00 uur.

Aanmelden

 

Voorafgaand hieraan is onze ALV van 17:00 – 18:00 uur

Aanmelden

Aanmelden en Info

Nieuwsbrief
&
Werkprogramma

Onze nieuwbrief van mei 2024 kunt u lezen en downloaden op onze nieuws pagina.

Ons werkprogramma 2024 is gepubliceerd en per e-mail verspreid. U kunt deze (als PDF) hier downloaden.

Lees onze nieuwsbrief