Welkom

U BEVINDT ZICH HIER:

Home ยป Over de VTH

Over de VTH

De vereniging heeft ten doel:

  1. het bevorderen van de kwaliteit van het interne toezicht op het bestuur van de bekostigde hogescholen in Nederland;
  2. het bevorderen van de professionaliteit van de toezichthouders;
  3. het bevorderen van gezamenlijke standpunten ten dienste van het overleg met de rijksoverheid en andere externe partijen, waartoe in ieder geval het overleg over regelingen die de arbeidsvoorwaarden van bestuurders aangaan behoort;
  4. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Zij tracht dit doel te bereiken door:

  1. het organiseren van overleg en uitwisseling van kennis en ervaring tussen leden van de raden van toezicht;
  2. het vertegenwoordigen van de raden van toezicht in overleg met externe partijen;
  3. het zo nodig maken van afspraken (al dan niet in de vorm van een overeenkomst) met externe partijen over de wijze waarop de raden van toezicht hun taak uitoefenen, alsmede het bevorderen van de nakoming van dergelijke afspraken.

Leden van de vereniging zijn de raden van toezicht van de bekostigde hogescholen in Nederland.

Het secretariaat is te bereiken via secretariaat@vth.nu