Spring naar inhoud

Scholing

Ruim 160 deelnemers hebben de modules van het scholingstraject 2017/2018 van de VTH samen met het ZC bijgewoond. Aan de deelnemers zijn de inleidingen van de diverse docenten toegestuurd.

Het bestuur heeft besloten om samen met een extern bureau het programma in 2019 voort te zetten. Gedacht wordt aan twee bijeenkomsten voor nieuwe leden van de Raden van Toezicht en aan ongeveer vier bijeenkomsten voor alle leden.
Als onderwerpen zijn genoemd de kwaliteitsafspraken, de arbeidsmarktrelevantie van opleidingen en het hele proces van accreditatie.

Thans wordt gezicht naar een nieuwe externe partner. Zodra er meer over het programma bekend is, wordt dit op deze website vermeld.