Spring naar inhoud

Scholing

Ruim 160 deelnemers hebben de modules van het scholingstraject 2017/2018 van de VTH samen met het ZC bijgewoond. Aan de deelnemers zijn de inleidingen van de diverse docenten toegestuurd.

Het bestuur heeft besloten om samen met een extern bureau het programma in 2019 voort te zetten. Gedacht wordt aan twee bijeenkomsten voor nieuwe leden van de Raden van Toezicht en aan ongeveer vier bijeenkomsten voor alle leden.
Als onderwerpen zijn genoemd de kwaliteitsafspraken, de arbeidsmarktrelevantie van opleidingen en het hele proces van accreditatie.

Thans wordt gezicht naar een nieuwe externe partner. Zodra er meer over het programma bekend is, wordt dit op deze website vermeld.


Het bestuur heeft opgesteld de notitie VTH-Academy waarin aangegeven wordt dat het scholingsprogramma wordt voortgezet onder de paraplu van de VTH met inschakeling van diverse interne en externe partners om maximale flexibiliteit te verkrijgen.
Er is bij de leden een duidelijke behoefte aan informatie, kennis, uitwisseling en inspiratie.
De leden van de VTH kunnen zich vinden in de notitie en vinden professionalisering zeer belangrijk.
De subsidie van het departement is gestopt zodat de leden een kleine bijdrage per module moeten betalen.
De bestuursleden Yvonne Burger en Peter Verleg hebben scholing in hun portefeuille.
Er wordt een onderscheid gemaakt in twee typen cursussen, namelijk de introductiecursus voor nieuwe leden en de modules voor alle leden over relevante en actuele onderwerpen.
De introductiecursus wordt in principe twee keer per jaar aangeboden en de modules voor alle leden mogelijk drie keer per jaar.

Op woensdag 11 september 2019 is de tweede scholingsmodule over ‘de arbeidsmarktrelevantie in relatie tot het opleidingsaanbod in het HBO’.
De bijeenkomst vindt plaats in Amersfoort van 15.30 tot 20.30 en het is mogelijk om zich hiervoor aan te melden bij: vth@apprhbb.nl.
Het hele programma kunt u hier op deze website vinden.

Het bestuur heeft aan de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur opdracht verleend voor het onderzoek naar de rol van de secretaris bij de professionalisering van het interne toezicht bij de hogescholen.

Begin 2020 verschijnt een essay over dit onderwerp zodat de Raden van Toezicht zelf op basis van allerlei gegevens keuzes kunnen maken over de rol en functie van de secretaris in het eigen professionaliseringsproces.

Binnenkort wordt de opdracht verstrekt om een deel 2 uit te brengen van de brochure over het toezichthouden op onderwijs en onderzoek. Dit deel bevat tal van handige tips, praktijkvoorbeelden, diverse cases en uitwerkingen.