Welkom

U BEVINDT ZICH HIER:

Home » Nieuwsbrief 5 – 8 november 2023

Nieuwsbrief 5 – 8 november 2023

Nieuws van het bestuur
De VTH bestaat deze maand 10 jaar! Tijdens onze ledenvergadering op 23 november aanstaande zullen we kort stilstaan bij dit jubileum.

Na de zomervakantie zijn twee nieuwe leden toegetreden tot ons bestuur: Susana Menendez (voorzitter RvT Hogeschool der Kunsten in Den Haag en vice voorzitter RvT hogeschool Zeeland) en Walter Bak (lid RvT hogeschool Windesheim). In de nieuwe samenstelling hebben we de volgende
ambities geformuleerd:

  1. Meer aandacht voor professionaliseren, onder meer via de VTH-Academie
  2. Stimuleren van onderling contacten met (en tussen) de leden door te investeren in onderlinge kennisdeling
  3. Verstevigen van onze samenwerking met de Vereniging Hogescholen
  4. Realiseren van een gezonde financiële huishouding met meer ruimte voor de kwaliteitsimpuls

In de maanden oktober en november organiseren we vier regionale bijeenkomsten, waar we bovengenoemde ambities voorleggen aan onze leden en wensen van onze leden ophalen. Op onze ALV van 23 november aanstaande blikken we terug op wat deze bijeenkomsten heeft opgeleverd en kijken we vooruit naar onze agenda voor 2024.

Op de ALV staat tevens een mooi inhoudelijk onderwerp op de agenda. We hebben hiervoor Heidi Boussen, directeur Hoger Onderwijs bereid gevonden om op enkele actuele thema’s in gesprek te gaan over de verantwoordelijkheidsverdeling tussen minister en toezichthouders.
En ook niet onbelangrijk: we agenderen de instemming met de nieuwe branchecode en onze eigen voorgestelde statutenwijziging. Het zou fijn zijn als we velen van jullie op de ALV kunnen ontmoeten. Je kunt je opgeven via ons secretariaat secretariaat@vth.nu
Locatie en tijdstip vind je onderaan deze nieuwsbrief.

VTH-Academie – 7 december 2023: Sociale Veiligheid: nog plek!
Op 7 december aanstaande vindt de eerste sectorspecifieke cursus plaats die de VTH Academie aanbiedt voor toezichthouders van hogescholen. We hebben gekozen voor het actuele thema Sociale Veiligheid. De trainer is Alie Kuiper, een expert op dit terrein. De cursus is interactief van opzet, met ruimte voor toezichthouders om eigen casuïstiek in te brengen. Er is nog plaats. Aanmelding kan via:
https://vthacademie.nl/opleidingen/integrale-aanpak-van-ongewenste-omgangsvormen-in-het-hbo/

VTH-Academie – 16 mei 2024; Ken het HBO!
De tweede cursus die in ontwikkeling is, richt zich op de specifieke doelgroep van toezichthouders die nog weinig kennis hebben van het hbo. Tijdens deze cursus worden deelnemers meegenomen in ontwikkelingen in vraagstukken die betrekking hebben op de inrichting van het hoger (beroeps)onderwijs en de kwaliteitsborging. Voor toezichthouders die relatief nieuw zijn in het HBO een aanrader! Aanmelding:
https://vthacademie.nl/nieuw-het-nederlandse-hoger-beroepsonderwijsstelsel/

Nieuwe Branchecode ligt voor ter instemming op de ALV
De nieuwe branchecode goed bestuur en toezicht voor het hbo is half oktober verspreid onder CvB’s en RvT’s. Op 23 november aanstaande ligt de code ter instemming voor op onze ALV. Op 1 december zal de code vervolgens als bindingsbesluit voorliggen op de algemene vergadering van de VH. Doel is dat de code….

Lees de volledige Nieuwbrief 8 november 2023