Welkom

U BEVINDT ZICH HIER:

Home » Nieuws

Inschrijving staat open voor twee opleidingen van de VTH-Academie

Op 18 april verzorgt Alie Kuiper de eendaagse module Toezichthouden op sociale veiligheid.Governancecodes en Arbowet zijn heel duidelijk over de verantwoordelijkheid van de toezichthouders ten aanzien van sociale veiligheid. Grensoverschrijdend gedrag vereist (ook) actie van de toezichthouders. Alie Kuiper gaat graag met u hierover in gesprek. Er is ruimte om eigen casuïstiek in te brengen. Na afloop weet u … Lees meer

Branchecode Goed bestuur en toezicht in het hbo vastgesteld

De ledenvergaderingen van de Vereniging Hogescholen en de Vereniging van Toezichthouders hogescholen hebben ingestemd met de nieuwe Branchecode voor bestuur en toezicht. De branchecode gaat in op 1/1/’24 en is van toepassing op alle bekostigde hogescholen. De code heeft een principlebased karakter. Een werkgroep bestaande uit bestuurders en toezichthouders heeft in meerdere rondes met verschillende belanghebbenden van … Lees meer

Ledenvergadering op 23 november ’23 van 18:00-20:30 uur in vergaderlocatie Domstad, Utrecht

Deze maand viert de VTH haar 10jarig jubileum! Tijdens onze ledenvergadering staan we kort stil bij deze gebeurtenis. Ontmoeting en onderlinge uitwisseling is het nieuwe format voor onze ledenvergaderingen. We starten met een discussie over de verantwoordelijkheidsverdeling tussen minister en toezichthouders op basis van enkele actuele thema’s die in het hbo spelen. De directeur Hoger Onderwijs … Lees meer

VTH Academie nieuws: 7 december leergang Sociale Veiligheid

Afgelopen juni lanceerden wij de VTH Academie met als doel het professionaliseren van het toezicht in het HBO te ondersteunen, onder meer door een aanbod te ontwikkelen dat zich specifiek richt op actuele vraagstukken binnen hogescholen. Sociale veiligheid is zo’n vraagstuk, waarover de Inspectie van het Onderwijs in een recent rapport meldt dat er sinds … Lees meer

Zet in uw agenda!

In de Nieuwsbrief van 14 juli staan verschillende data genoemd voor onze leden om te noteren in uw agenda:

1) Leergang Sociale Veiligheid op hogescholen van de VTH-Academie: 7 december 2023 van 14:00 – 20:00 uur (rond Amersfoort).

https://vthacademie.nl/opleidingen/integrale-aanpak-van-ongewenste-omgangsvormen-in-het-hbo/

2) Regionale bijeenkomsten VTH-bestuur

Hogeschool Windesheim te Zwolle                           19 oktober     18:00 – 20:30 uur
Hogeschool van Amsterdam                                       30 oktober     18:00 – 20:30 uur
Hogeschool der Kunsten Den Haag                           7 november     18:00 – 20:30 uur
Hogeschool van Utrecht                                              14 november    18:00 – 20:30 uur
Breda University of Applied Sciences                   21 november    18:00 – 20:30 uur

Aanmelden kan bij het secretariaat: secretariaat@vth.nu onder vermelding van uw naam en naam van de hogeschool en de locatie waar u deel zult nemen.

3) Algemene Ledenvergadering VTH: 30 mei en 14 november van 18:00 – 20:30 uur in Domstad Utrecht.

Aanmelden kan bij het secretariaat: secretariaat@vth.nu onder vermelding van uw naam en naam van de hogeschool.