Spring naar inhoud

ZOMER NIEUWSBRIEF van de Vereniging van Toezichthouders van Hogescholen (VTH) van 12 juli 2021

Graag op de eerste plaats jullie aandacht voor het gegeven dat het nog steeds mogelijk is om zich aan te melden voor alle onderdelen van het professionaliseringsprogramma, zie ook de website van de VTH: www.vth.nu.
Het symposium wordt gehouden in Utrecht op donderdag 7 oktober van 15.30 uur tot 20.30 uur, aan deelname zijn geen kosten verbonden. Aanmelden op vth@hbb.nl met vermelding van uw naam, de naam van de hogeschool en 7 oktober.

 

In de maand juni verscheen de Nieuwsbrief inspectie: hoger onderwijs, vierde editie.
Zes onderwerpen staan centraal:

  • Onderzoek naar sociale veiligheid in het hoger onderwijs, in eerste instantie komen de kunst- en mode-opleidingen aan de orde.
  • Selectie bij wo-masters blijft gelijk, Engelstalige masters vragen wel aandacht. De inspectie wijst er op dat het gebruik van Engels als voertaal tot onbedoelde selectie kan leiden.
  • Nieuwe beleidsregel investeren met publieke middelen in private activiteiten.
  • Luistertip: podcast over wetsvoorstel leeruitkomsten.
  • Toezicht tijdens de coronapandemie: huidig studiejaar (2020/2021). De inspectie blijft terughoudend met onderzoek op locatie.
  • Staat van het Onderwijs 2021 lezen en terugkijken.

Gepubliceerd zijn, op 23 juni 2021, door Studiekeuze 123 de resultaten van de Nationale Studenten Enquête (NSE).
Studenten in het HBO zijn vooral tevreden over de sfeer en over de inhoud van de opleiding. Ook zijn de studenten goed te spreken over de verworven vaardigheden, de docenten en de mate waarin het onderwijs uitdagend is. De docenten worden inhoudelijk deskundig gevonden en ook het oordeel over hun betrokkenheid en didactische vaardigheden is positief.
Wel is de tevredenheid van de studenten gedaald, namelijk van 73% in 2018 naar 66,4% nu in 2021. Zelfs is thans één op de tien studenten in het HBO (zeer) ontevreden, in het verleden was dit maar 6%.
Op de website van de Vereniging Hogescholen en bij Studiekeuze 123 is alle informatie te vinden.

Op maandag 28 juni verzorgde de inspectie een webinar over cyberveiligheid in het hoger onderwijs.
Ongeveer 20 deelnemers namen hieraan deel. Aanleiding voor het onderzoek van de IvhO was de cyberaanval op de Universiteit van Maastricht. De BIO-standaarden werden verder besproken en toegelicht. Duidelijk werd gemaakt dat ook de Raad van Toezicht in dit kader een rol heeft te vervullen. Aangeraden werd de OZON-oefening van Surf uit te voeren. Dit is een grootschalige sector brede cybercrisisoefening voor onderwijs en onderzoek die elke twee jaar plaatsvindt. Centraal staan hoe je in zo’n situatie moet reageren en of de hogeschool al voldoende voorbereid is op een cybercrisis.

Het bestuur heeft op vrijdag 9 juli overleg gehad met de leden van de Commissie Schnabel betreffende de evaluatie van de Code Goed Bestuur.
De commissie bestaat uit drie leden, namelijk naast Paul Schnabel als voorzitter uit Guido van Woerkom en Gerda van Dijk. Met tal van vertegenwoordigers uit het HBO-veld zijn en worden gesprekken gevoerd. Het bestuur...

Lees de volledige ZOMER NIEUWSBRIEF juli 2021