Spring naar inhoud

WNT-regeling 2017

Het ministerie van BZK is met voorbereidende gesprekken begonnen inzake de evaluatie van de WNT in 2012. Begin juni was er een bijeenkomst georganiseerd voor het onderwijs.

De secretaris van de VTH is daarbij aanwezig geweest.