Spring naar inhoud

Vergaderingen / bijeenkomsten

Agendapunten voor de vergaderingen kunnen worden ingediend via de secretaris.

De notulen van de Algemene Vergaderingen worden, na het vaststellen door het bestuur, aan de leden toegezonden en in de Algemene Vergadering goedgekeurd.


In de bestuursvergadering van maandag 17 mei 2021 zijn aan de orde geweest:

 • De verschillende onderdelen van het professionaliseringsprogramma najaar 2021
 • De samenwerking met externe partners in het kader van het professionaliseringsprogramma 2022
 • Onderwerpen en thema‚Äôs voor het professionaliseringsprogramma 2022
 • De verdere inrichting van de bijeenkomst met PWC op dinsdag 25 mei 2021
 • Terugblik op de bijeenkomst van de NVAO, waarbij de voorzitter VTH deelnemer was, in het kader van de mogelijke invoering van de Instellingsaccreditatie en het los laten van de opleidingsaccreditatie door de NVAO
 • Contact van het bestuur van de VTH met de leden van de Commissie evaluatie Code Goed Bestuur
 • De nieuwste HBO-monitor
 • Het servicedocument van OCW en de brief van de minister van OCW van april 2021 over het verzorgen van onderwijs en over de introductie
 • De agenda en de inrichting van de ALV op donderdag 10 juni 2021
 • De inhoud van de extra Nieuwsbrief van 18 mei 2021

In de ALV van donderdag 10 juni zijn onderstaande onderwerpen aan de orde geweest:

 • Het geven van goedkeuring aan de jaarstukken 2020, jaarverslag en jaarrekening, en het verlenen van decharge aan het bestuur.
 • De inhoud en het aanbod van het professionaliseringsprogramma najaar 2021.
 • Het niet meer in rekening mogen brengen van BTW op de ontvangen vergoedingen door de leden van de Raad van Toezicht.
 • Het webinar over cyberveiligheid op maandag 28 juni 2021 om 16.00 uur te verzorgen door de Inspectie van het Onderwijs.
 • De stand van zaken betreffende de door het bestuur verzonden brief over de WNT voor bestuurders en toezichthouders in het HBO.
 • De uiteenzetting en de discussie over de paper van Marc Vermeulen over het toezichthouden en besturen in onzekere tijden.