Spring naar inhoud

Uitnodiging voor presentatie CYBERVEILIGHEID

Ofschoon de bijeenkomst over een kleine veertien dagen plaatsvindt, wil het bestuur u oproepen, gelet op het grote belang van dit onderwerp en het toenemend aandeel van online onderwijs, dit seminar te volgen.

Van Bert Jaap van Oel, afdelingshoofd toezicht hoger onderwijs van de Inspectie, ontving het bestuur onderstaande uitnodigingstekst:

“De Inspectie van het Onderwijs heeft het afgelopen jaar onderzoek gedaan naar cyberveiligheid in het hoger onderwijs. De Inspectie is dit stelselonderzoek gestart naar aanleiding van de cyberaanval op de Universiteit Maastricht. We hebben gesprekken gevoerd met diverse partijen, zowel binnen het onderwijs, als binnen de wereld van de cyberveiligheid. Op 28 juni aanstaande willen we graag in een interactieve sessie de eerste bevindingen met u delen. We praten u bij over onze aanpak, over de wettelijke kaders en over de diverse spelers in dit veld. Maar vooral gaan we ook graag met u in gesprek: wat heeft het hoger onderwijs nodig? Wat betekent dit voor u als interne toezichthouder? Wat gaat er al goed? Waar kan het nog beter?
In de bijlage (memo) leest u meer over de standaarden en het onderzoek. We hopen u (online) te ontmoeten op 28 juni om 16.00 uur”.

Bijlage: Memo presentatie Cyberveiligheid

Graag meldt het bestuur dat u binnenkort het verslag van de ALV van 10 juni kunt verwachten, waarin we kunnen terugkijken op een geslaagde uiteenzetting en discussie over ‘het besturen en toezichthouden in onzekere tijden’ met zo’n twintig deelnemers. Het bestuur wil ook op deze plaats Marc Vermeulen ten zeerste bedanken en complimenteren met zijn schriftelijke en mondelinge bijdragen.

De brochure over het professionaliseringsprogramma najaar 2021 is aan alle leden toegezonden en staat ook op de website van de vth (www.vth.nu). Aanmelden voor het congres en de andere activiteiten is mogelijk bij het secretariaat: vth@hbb.nl onder vermelding van uw naam, de hogeschool en de datum van het bij te wonen onderdeel.

Met vriendelijke groet,
namens het bestuur,

Hans Uijterwijk,
secretaris