Spring naar inhoud

Start van onze VTH Academie

VTH Academie
De VTH heeft tijdens het Symposium op 22 juni 2023 de VTH Academie gelanceerd. Onze VTH Academie stimuleert toezichthouders om zich verder te ontwikkelen in het vak van toezichthouders samen met toezichthouders van andere hogescholen. De VTH Academie biedt daartoe een uitgebalanceerd opleidingsprogramma voor de minder en meer ervaren toezichthouders van hogescholen. De opleidingen en leergangen gaan in op actuele thema’s en ontwikkelingen in de sector en in het toezichthouden in het algemeen. Een Programmaraad, bestaande uit leden van de VTH, dragen zorg voor de inbreng van actuele thema’s. Het cursusaanbod is hoogwaardig, actueel, uitdagend, compact qua tijdsinvestering én praktijkgericht. Wij hopen u met ons ruime opleidingsaanbod te inspireren, te verrijken en zo bij te dragen aan uw professionalisering als toezichthouder.

De VTH werkt samen met Avicenna Academie voor Leiderschap die als regiepartner fungeert voor de VTH Academie. Zij verzorgen tevens opleidingen voor toezichthouders in het onderwijs en kinderopvang, woningcorporaties en zorg. Diverse leergangen van Avicenaa staan open voor toezichthouders van verschillende branches.

De leden van de VTH kunnen tegen een ledentarief de opleidingen en leergangen van de VTH Academie volgen.

Cursusaanbod
De eerste leergang die zich specifiek richt op toezichthouders in het hbo vindt 7 december plaats en heeft als thema Sociale Veiligheid. De komende periode zal het aanbod gericht op toezichthouden op hogescholen verder uitgebouwd worden.

Bekijk hier het opleidingsaanbod van de VTH Academie.

Link website: https://vthacademie.nl/