Spring naar inhoud

Professionaliseringsagenda VTH, voorjaar van 2021

Toezichthouden is een vak en wordt als zodanig meer en meer erkend als een eigenstandige deskundigheid. Het waarborgen van de continuïteit van instellingen binnen het hoger onderwijs in de dynamiek en complexiteit van de huidige samenleving veronderstelt bestuurlijke professionaliteit op veel onderwijs- en onderzoeksdomeinen van de organisatie èn kennis van de ontwikkelingen in de samenleving. De maatschappelijke verantwoordelijkheid is groot en de samenleving heeft recht op transparant intern toezicht. Het verwerven van
dit vertrouwen is een gezamenlijke opdracht voor toezichthouders en bestuurders.

Het bestuur van de VTH hecht grote waarde aan professioneel intern toezicht. Goed toezichthouden is te leren, individueel maar zeker ook met elkaar. Professionalisering en continue ontwikkeling zijn hierbij van groot belang. Het gaat hierbij om het geheel van vakkennis, vaardigheden, houding en gedrag dat nodig
is om het vak van toezichthouder effectief te kunnen uitvoeren. Hiertoe biedt de VTH jaarlijks een professionaliseringsprogramma aan haar leden aan.

Voor het voorjaar 2021 presenteert het bestuur van de VTH wederom een interessant en uitnodigend professionaliseringsaanbod.

Lees de volledige Professionaliseringsagenda.