Spring naar inhoud

Professionaliseringsagenda VTH, najaar van 2020

Beste leden van de VTH,

Hierbij ontvangt u de Professionaliseringsagenda van de VTH voor het najaar van 2020, zoals eerder is aangekondigd door het bestuur.

Gebleken is dat de scholingsprogramma's van de VTH van de afgelopen jaren veel waardering hebben gekregen van de leden. In de meest recente ALV van de vereniging is door leden gepleit voor het continueren van de professionalisering van de interne toezichthouders van de hogescholen.

Graag vestigen wij uw aandacht op het Symposium Governance 3.0 (uitgesteld vanwege het coronavirus) voor Bestuurders en Toezichthouders op 1 oktober a.s. Dit symposium is een initiatief van de VTH, in samenwerking met de Vereniging Hogescholen en het ministerie van OC&W.

De beide Masterclasses zijn onderscheidend vanwege de actualiteit van de gekozen thematiek. Voor beginnende toezichthouders bij hogescholen is een korte Leergang ontwikkeld.

Het bestuur hoopt velen van u te begroeten op het symposium en bij de scholingsbijeenkomsten voor de leden van de VTH.

Lees de volledige Professionaliseringsagenda.