Spring naar inhoud

Professionalisering-agenda 2021

Voorwoord

In de achterliggende maanden is gebleken dat het uitbreken van de Coronacrisis
hoge eisen stelt aan de flexibiliteit van studenten, docenten en medewerkers
in de hogescholen. Ook bestuurlijk worden hoge eisen gesteld aan wendbaarheid,
creatief vermogen, betrokkenheid, informatievoorziening en aan
de vormgeving van het voortdurende contact met alle interne en externe
betrokkenen van de hogeschool. Bestuurders en toezichthouders ontmoeten
elkaar in een nieuwe dynamiek. Hoe gaan we bestuurlijk om met de talrijke
onzekerheden die het systeem verstoren?
Toezichthouden is een vak, zo blijkt opnieuw. Het waarborgen van de continuïteit
van de instellingen in de sector hoger onderwijs in de dynamiek en complexiteit
van de huidige samenleving veronderstelt bestuurlijke professionaliteit op veel
onderwijs- en onderzoekdomeinen van de organisatie. Onvoorziene ontwikkelingen
en/of calamiteiten versterken de noodzaak van deze kwaliteit.
Het bestuur van de VTH hecht grote waarde aan professioneel intern toezicht.
Het gaat hierbij om het geheel van kennis, vaardigheden, reflectief vermogen en
persoonlijk gedrag dat nodig is om het vak van toezichthouder....

Lees de volledige Professionalisering-agenda 2021