Spring naar inhoud

NIEUWSBRIEF VTH, januari 2021

NIEUWSBRIEF van de Vereniging van Toezichthouders van Hogescholen (VTH) van 22 januari 2021

Ofschoon de maand januari al behoorlijk is gevorderd, wenst het bestuur alle leden toch nog een voorspoedig en gelukkig 2021 en eenieder vooral een goede gezondheid. Op maandag 18 januari 2021 is het bestuur voor de eerste keer in dit jaar bijeengekomen en naar aanleiding van deze vergadering is deze Nieuwsbrief opgesteld.

Het bestuur heeft nog geen beslissing genomen over het inhoudelijk deel van de Algemene Ledenvergadering. Gedacht wordt aan een web seminar over het besturen en toezichthouden in deze coronatijd.

Afgelopen maand is de mailinglijst van de VTH geactualiseerd. Helaas hebben niet alle hogescholen gereageerd op het verzoek om hun gegevens in ons bestand te controleren. Gevraagd wordt om eventuele veranderingen van de contactpersonen door te geven aan de secretaris.

Op 15 december 2020 heeft de minister van OCW een brief gepubliceerd over de Macrodoelmatigheid Hoger Onderwijs. Eind februari verschijnt het eindrapport van PWC in opdracht van het ministerie inzake de toereikendheid van het macrobudget, de doelmatigheid van de besteding en de kosten(toerekening) in mbo, hbo en wo.

Lees de volledige Nieuwsbrief januari 2021