Spring naar inhoud

NIEUWSBRIEF VTH, januari 2020 – PROFESSIONALISERING VAN RADEN VAN TOEZICHT

Het thema van deze Nieuwsbrief is eerder aangekondigd. Het bestuur informeert de leden van de VTH over de scholingsinitiatieven die in de achterliggende jaren genomen zijn. Aandacht voor de professionalisering van de Raden van Toezicht is door de leden van de VTH expliciet benoemd als een belangrijke taakstelling voor het bestuur.

Het bestuur wil de leden van de VTH meer betrekken bij de planvorming en ontwikkeling van de professionaliseringsagenda voor het komend jaar. Een vragenlijst hieromtrent is toegevoegd aan deze Nieuwsbrief: vragenlijst professionalisering VTH

De uitnodiging aan de Raden van Toezicht is om de Nieuwsbrief en bijlage te agenderen voor een overleg in uw vergadering.

Lees de volledige Nieuwsbrief januari 2022 - PROFESSIONALISERING VAN RADEN VAN TOEZICHT