Spring naar inhoud

NIEUWSBRIEF VTH, 28 januari 2022

NIEUWSBRIEF van de Vereniging van Toezichthouders van Hogescholen van vrijdag 28 januari 2022

Hoewel nog net in de maand januari wenst het bestuur alle leden een voorspoedig en vooral gezond 2022 en spreekt het de wens uit elkaar fysiek in de ALV van donderdag 9 juni van 17.30-20.15 uur te mogen ontmoeten. De nieuwe minister van OCW is uitgenodigd om op deze bijeenkomst aanwezig te zijn.

Ofschoon reeds meerdere leden zich hebben aangemeld, is het nog steeds mogelijk om zich op te geven voor het webinar over de verantwoording van deĀ  kwaliteitsafspraken/middelen in het jaarverslag. Het webinar wordt gehouden op dinsdag 8 februari 2022 van 16.00 tot 17.30 uur en wordt verzorgd door de NVAO. Namens het bestuur van de VH zal de heer J. Houtman, voorzitter van het CvB van Fontys, aanwezig zijn. Opgeven graag bij het secretariaat: vth@hbb.nl met vermelding van naam en de naam van de hogeschool.

Separaat van deze nieuwsbrief verschijnt binnenkort een speciale nieuwsbrief, welke geheel gewijd is aan professionalisering van de Raden van Toezicht. Daarbij is ook een vragenlijst gesloten met het verzoek deze ingevuld terug te sturen aan het secretariaat.

Om in de jaarverslagen 2021 een uniforme opgave te verkrijgen van de leden van de Raden van Toezicht van elke hogeschool is in overleg met de voorzitter van OSHINE het onderstaande format opgesteld. Wij verzoeken u hiervoor onderstaand format te gebruiken, dat in lijn is met artikel III.1.4. van de Branchecode Goed Bestuur.

Nogmaals het verzoek aan de leden en met name aan de secretarissen om aan de secretaris (hans@uijterwijkjg.nl) de mailadressen van de leden van de Raad van Toezicht van de hogeschool door te geven zodat over een volledig en geactualiseerd overzicht kan worden beschikt.

Het bestuur komt in februari met een reactie op het evaluatierapport van de Commissie Schnabel over de Code Goed Bestuur. Het bestuur is van plan hierover een webinar te organiseren.

Het bestuur is bezig met het organiseren van het tweede webinar over cyberveiligheid mede verzorgd door SURF. Indien mogelijk wordt hierin aparte aandacht besteed aan...

Lees de volledige NIEUWSBRIEF 28 januari 2022