Spring naar inhoud

NIEUWSBRIEF van de Vereniging van Toezichthouders van Hogescholen (VTH) van 22 maart 2022

De Algemene Ledenvergadering van de VTH wordt gehouden op donderdag 9 juni van 17.30 uur (inloop met eenvoudige maaltijd), start 18.00 uur tot 20.15 uur in vergadercentrum BCN Utrecht CS, Catherijnesingel 48, 3511 GC Utrecht.
Uitgenodigd zijn de nieuwe minister van OCW, Robbert Dijkgraaf en de voorzitter van de evaluatiecommissie Code Goed Bestuur, Paul Schnabel.
Het bestuur bereidt thans een reactie voor op het rapport van deze  evaluatiecommissie en in de ALV komt dit rapport uitvoerig aan de orde, waarbij vooral aandacht zal worden besteed aan de relatie tussen VTH en VH.
Nadere informatie volgt in de loop van de maand mei.
U kunt zich nu reeds aanmelden bij het secretariaat: vth@hbb.nl met vermelding van uw naam en de naam van de hogeschool.

Het bestuur is bezig met het organiseren van een tweede webinar over cyberveiligheid. Deze bijeenkomst is een vervolg op de eerste over dit onderwerp en kent twee invalshoeken:

  1. Wat kan SURF inhoudelijk betekenen voor de hogescholen en in het bijzonder voor de Raden van Toezicht. Welke ervaringen heeft SURF inzake cyberaanvallen. Vanuit Surf zijn aanwezig: Jet de Ranitz en Floor Jas.
  2. Casuïstiek: ervaringen en optreden door Colleges van Bestuur en Raden van Toezicht bij cyberaanvallen en dan met name gericht op het aspect ‘losgeld’ betalen. Reflectie door de deelnemers vanuit de volgende instellingen: Maastricht University: Michiel Borgers (CIO), ROC Mondriaan: Hans Schutte, voorzitter CvB en Marcel Kropmans, directeur ICT en de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen: Peter van Laarhoven, voorzitter RvT.

Van meerdere hogescholen is de vragenlijst over professionalisering, welke was bijgesloten bij de aparte Nieuwsbrief, reeds ontvangen. Indien uw Raad van Toezicht nog niet gereageerd heeft, kunt u de lijst nog invullen en terugsturen tot en met maandag 28 maart. De uitkomsten komen aan de orde op de ALV van juni.

Het Rapport van de Onderwijsraad over extern toezicht wordt nog deze maand verwacht.

Eind januari heeft minister Dijkgraaf, in zijn allereerste debat, de zorgen bij de Kamerleden over het verdwijnen van de speciale rechtbank voor het hoger onderwijs weten te mitigeren. Het College van Beroep voor het Hoger Onderwijs (CBHO) wordt ondergebracht bij de Afdeling Bestuursrechtspraak
bij de Raad van State en in de praktijk zal blijken dat in de nieuwe situatie de beoordelaars dezelfde personen zijn.

SURF publiceerde in de maand februari het trendrapport ‘Adaptief leermateriaal in het hoger onderwijs’: wat zijn de kansen en uitdagingen. Met dit leermateriaal worden kansen gecreëerd in het onderwijs dat automatisch is afgestemd op de behoeften en competenties van individuele studenten. Besproken wordt wat adaptief leermateriaal precies is en wat de kansen en de risico’s in de praktijk zijn.

Naar verwachting treedt op 1 augustus 2022 ‘het wetsvoorstel tot implementatie van EU-richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden’ in werking. Het verrichten van nevenwerkzaamheden door een werknemer (dus ook bestuurders) kan dan niet....

Lees de volledige NIEUWSBRIEF 22 maart 2022