Spring naar inhoud

NIEUWSBRIEF van de Vereniging van Toezichthouders van Hogescholen (VTH) van 20 april 2021

Zoals al eerder is medegedeeld vindt de Algemene Ledenvergadering online plaats op donderdag 10 juni 2021 van 17.30 uur tot 20.15 uur. In de nieuwsbrief van 24 maart is daar al nader over bericht en gewezen op de notitie van prof. dr. Marc Vermeulen.

Inschrijven is mogelijk bij het secretariaat van de VTH: vth@hbb.nl onder vermelding van 10 juni, naam van de deelnemer en de hogeschool.

• Het webinar over het rapport van PwC Strategy& vindt plaats op dinsdag 25 mei 2021 van 16.00 tot 17.30 uur.
PwC Strategy& heeft, in opdracht van het ministerie van OCW, onderzoek gedaan naar de toereikendheid en de doelmatigheid van de middelen en de kostentoerekening in het middelbaar beroepsonderwijs, hoger onderwijs en onderzoek. In samenwerking met veldpartijen (waaronder hogescholen, de VH en werkgevers) is een multidimensionaal kwaliteitskader opgesteld, zijn ambities opgehaald en zijn de implicaties van die ambities in kaart gebracht. Deze studie heeft veel inzicht gegeven in de huidige en toekomstige uitdagingen in, onder andere, het HBO. We hebben PwC Strategy& uitgenodigd om de inzichten uit het onderzoek en de implicaties voor het toezichthoudente presenteren.
Het onderzoek is uitgevoerd door Sander Visser, partner bij PwC Strategy&, dr. Selwyn Moons, partner bij PwC Consulting en Robert Steemers, director bij PwC Strategy&. Het rapport is op te zoeken onder:
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2021/02/15/bijlage-3-rapporttoereikendheid-doelmatigheid-en-kostentoerekening-in-het-mbo-hbo-wo-o.

Aanmelden nu gaarne via het secretariaat van de VTH: vth@hbb.nl onder vermelding van 25 mei, naam van de deelnemer en de hogeschool.

• Het symposium Governance 3.0 vindt definitief plaats op donderdag 7 oktober 2021 in de namiddag en begin van de avond. Deelname aan het symposium is gratis. Op een later moment wordt nog medegedeeld waar de bijeenkomst plaatsvindt en volgt ook een actualisering van het eerder gepubliceerde programma.
De data voor de overige professionaliseringsbijeenkomsten....

Lees de volledige Nieuwsbrief april 2021