Spring naar inhoud

Indirect Tax Alert van 11 mei 2021 van Ernst & Young Belastingadviseurs

Geachte leden,

Hierbij ontvangen jullie de ‘Indirect Tax Alert van 11 mei 2021 van Ernst & Young Belastingadviseurs’ in verband met het besluit van de staatssecretaris over de btw-positie van toezichthouders en commissarissen.

Het besluit impliceert dat vanaf 6 mei 2021 geen btw meer mag worden gerekend over de vergoeding als toezichthouder van de hogeschool, alsmede dat reeds in rekening gebrachte btw vanaf 13 juni 2019 door de toezichthouder kan worden teruggevorderd.

Ten aanzien van de eventuele correctie voor de periode van 13 juni 2019 tot 6 mei 2021 is het volgende van belang.
U als toezichthouder moet dit zelf aankaarten bij de Belastingdienst en vragen om teruggaaf van de in die periode betaalde btw. Daarbij moet gelet worden op de eventuele door de toezichthouder verrekende btw bij de afdracht aan de Belastingdienst. De terugontvangen btw moet u als toezichthouder in principe terugbetalen aan de onderwijsinstelling, of er moet besloten worden dat u, indien mogelijk binnen de WNT-normen, dit bedrag kunt behouden. Daar de btw-heffing leidt tot een kostprijsverhogend effect bij de onderwijsinstelling is het gewenst, om in het belang van de totale organisatie, tot terugvordering door de toezichthouder over te gaan. Bij onderwijsinstellingen is het niet mogelijk om....

Lees het volledige Indirect Tax Alert