Spring naar inhoud

Financieel-administratieve gegevens

Door de bijzondere omstandigheden heeft ook de controle van de jaarstukken 2020 op afstand plaatsgevonden.
Twee leden van de VTH, te weten mevrouw drs. Anneke Hogenstijn, lid van de Raad van Toezicht van de Hogeschool der Kunsten Den Haag en de heer mr. drs. Toine Poppelaars, voorzitter van de Raad van Toezicht van HZ University of Applied Sciences, hebben de jaarstukken onderzocht.
In een mail aan de secretaris hebben deze twee leden in maart 2021 aangegeven dat de jaarstukken in orde zijn. De leden van de Algemene Vergadering van donderdag 10 juni 2021 hebben de jaarstukken 2020 goedgekeurd en is aan het bestuur decharge verleend.

De boekhouding is uitbesteed aan het bureau HBB te Naarden.

De VTH houdt een betaalrekening aan bij de Rabobank. De gegevens zijn:

Vereniging van toezichthouders van hogescholen te ‘s-Gravenhage
Rekeningnummer: NL82 RABO 0191 8796 14

Niet direct noodzakelijke gelden worden uitgezet op een Rabo DoelReserveren rekening.