Spring naar inhoud

Financieel-administratieve gegevens

In de Algemene Vergadering van 16 november 2017 werden tot leden van de kascommissie 2017 door de leden benoemd Toine Poppelaars (Hogeschool Zeeland) en Kees Vrolijk (NHTV Breda).

De jaarrekening 2017 is door de kascommissie bestaande uit bovenstaande leden van de VTH op dinsdag 10 april 2018, conform het gestelde in de statuten in artikel 13.3, gecontroleerd en in orde bevonden.

Het verslag van deze bijeenkomst en de goedkeurende verklaring van de kascommissie 2017 zijn als bijlage bij de agenda van de Algemene Vergadering van donderdag 7 juni 2018 opgenomen.

Tijdens de Algemene Vergadering van donderdag 7 juni 2018 te Amersfoort hebben de leden de jaarstukken 2017 goedgekeurd en, conform het gestelde in artikel 13.5 van de statuten,  aan het bestuur decharge verleend.

De boekhouding is uitbesteed aan de administrateur van de Vereniging Hogescholen en vindt plaats in het gebouw van de VH aan de Prinsessegracht 21 te Den Haag.

De VTH houdt een betaalrekening aan bij de Rabobank. De gegevens zijn:

Vereniging van toezichthouders van hogescholen te ‘s-Gravenhage
Rekeningnummer: NL82 RABO 0191 8796 14

Niet direct noodzakelijke gelden worden uitgezet op een Rabo DoelReserveren rekening.