Spring naar inhoud

Extra NIEUWSBRIEF voor de leden van de VTH, 18 mei 2021

Zoals al eerder is medegedeeld vindt de Algemene Ledenvergadering online plaats op donderdag 10 juni 2021 van 17.30 uur tot 20.15 uur. De agenda luidt:

  1. Opening en welkom
  2. Vaststellen van de agenda
  3. Goedkeuren van het verslag van de ALV van 19 november 2020 (bijlage 1)
  4. Huishoudelijke zaken:
    Goedkeuren van de jaarstukken 2020 en het verlenen van decharge aan het bestuur conform artikel 13.5 van de statuten (bijlage 2). De twee leden van de kascommissie hebben de stukken gecontroleerd en in orde bevonden zodat aan artikel 13.3 van de statuten is voldaan.
  5. Inhoudelijke verenigingszaken/mededelingen (worden nog nader schriftelijk toegelicht):

Lees de volledige Extra Nieuwsbrief, 18 mei 2021