Spring naar inhoud

NIEUWSBRIEF november 2022

Begeleidend schrijven en korte Nieuwsbrief bij de uitnodiging voor de ALV in Amersfoort op donderdag 17 november van 17.30/18.00 (broodmaaltijd) en de vergadering van 18.00-20.30 uur.

Gelet op de zaalcapaciteit wordt u vriendelijk verzocht zich aan te melden bij het secretariaat van de VTH: vth@hbb.nl met vermelding van uw naam, de naam van de hogeschool en de datum 17/11. Graag uiterlijk op donderdag 10 november.

Enkele berichten/mededelingen:

De minister heeft aangekondigd om een onderzoek te doen naar de dekkingsgraad van de Adopleidingen over het land. Deze zijn nu vooral geconcentreerd in de stedelijke gebieden. Nog voor het einde van dit jaar wordt de Tweede Kamer bericht hoe het aantal Ad-opleidingen kan worden uitgebreid.

De Inspectie van het Onderwijs heeft een factsheet uitgebracht over het  studiesucces van internationale studenten in de wo-bachelor. Gekeken is naar het studiesucces van studenten uit EERlanden en niet-EER-landen in vergelijk met studenten met een Nederlandse vooropleiding.
Medegedeeld wordt dat de minister in 2023 met een voorstel komt voor wettelijke
sturingsinstrumenten om internationale studentenaantallen gericht te beheersen.

Het wetsvoorstel voor de herinvoering van de basisbeurs in het hoger onderwijs is 24 oktober naar de Tweede Kamer gestuurd. In het studiejaar 2023-2024 wordt de basisbeurs dan ingevoerd.

In de pas gepubliceerde beleidsbrief over het MBO heeft de minister aangegeven dat er een betere beroepsgerichte doorstroom moet komen van het primair onderwijs naar het HBO. Een bedrag van 50 miljoen wordt per jaar geïnvesteerd in de doorstroom van de beroepskolom VMBO/MBO/HBO. De bedoeling is dat op deze manier de keuze voor het beroepsonderwijs weer een positieve wordt en
er een maatschappelijke waardering ontstaat voor het beroepsonderwijs.

Op maandag 14 november organiseert het ministerie in het Academiegebouw van de Universiteit Leiden de Werkconferentie Instellingsaccreditatie. Informatie wordt verstrekt over de stand van zaken van de uitwerking en deelnemers wordt gevraagd hierover mee te denken.

Op 15 en 16 november vinden de SURF onderwijsdagen plaats in Congrescentrum 1931 in Den Bosch. Centraal staat het thema “Met daadkracht het onderwijs duurzaam verbeteren”.

Op 17 november is het SIA-congres 2022 met onderwerpen als het Nationaal Groeifonds, het nieuwe
centrum voor wetenschapscommunicatie en Learning Community.

Lees de PDF versie van deze NIEUWSBRIEF