Spring naar inhoud

Diverse nieuwsfeiten

  • Op 7 februari heeft een kennismakingsoverleg plaatsgevonden met de nieuwe voorzitter van de VH, de heer Maurice Limmen.
  • Op 5 februari was op het ministerie van BZK een bijeenkomst over de evaluatie van de WNT, waarvan het rapport in 2020 moet verschijnen.
  • De VTH gaat voor de zomervakantie starten met een onderzoek naar de rol van de secretaris van de RvT/CvB  en met het tweede deel inzake het toezichthouden op onderwijs en onderzoek in het HBO.
  • Het secretariaat en de financiële administratie van de VTH zijn overgedragen van de VH aan APPR in Naarden.
  • Op 25 februari heeft het bestuur overleg gevoerd met de heer Joustra, voorzitter van het platform RvT van de universiteiten.
  • Ingesteld is de begeleidingscommissie voor de modelarbeidsovereenkomst. Deze bestaat uit de heer R. de Jong, bestuurslid, de heer A. Boudewijn, secretaris NHL/Stenden en de heer J. Uijterwijk, secretaris VTH.
  • Op 19 februari is gesproken met een lid van de Commissie Van Rijn betreffende de opzet van een nieuw bekostigingsmodel.
  • Op 6 maart heeft het bestuur overleg gehad met de directie HO&S van het ministerie. Aan de orde kwamen de Commissie Van Rijn, de Strategische Agenda en het rapport internationalisering van de werkgroep Interdepartementale Beleidsondersteuning, dat op 30 april verschijnt.
  • Op maandag 18 maart is overleg geweest met de VH over de aanpassingen van de governance code voor de hogescholen.