Spring naar inhoud

Dit najaar bestaat de Vereniging van Toezichthouders van Hogescholen vijf jaar. Ter gelegenheid van dit eerste lustrum vindt op VRIJDAG 23 NOVEMBER 2018 van 15.00 tot 19.30 uur in het vergader- en congrescentrum DOMSTAD te Utrecht een jubileumviering plaats.

Naast een symposium met onder andere Anne Flierman van de NVAO en prof Van Damme als sprekers vindt ook de presentatie plaats van de brochure over de ‘kwaliteit van het toezichthouden in onderwijs en onderzoek in het HBO’.

Namens het ministerie van OCW is op de jubileumviering de directeur-generaal drs. Marcelis Boereboom aanwezig die als eerste de brochure over de ‘kwaliteit van het toezichthouden op onderwijs en onderzoek in het HBO’ zal ontvangen. Ook de aanwezige leden ontvangen een exemplaar van deze publicatie. Het programma van de viering verschijnt medio oktober, maar een vooraankondiging hebben de leden reeds ontvangen.