Spring naar inhoud

Het bestuur heeft gesproken met de voorzitter van de NVAO, met de directeur HO&S van het ministerie en met de voorzitter/directeur VH om onder meer te spreken over de plaats en functie van de Raad van Toezicht in het kader van de kwaliteitsafspraken zoals deze zijn verwoord in het ‘Sektorakkoord 2018 HBO’.

Op maandag 1 oktober heeft het bestuur overleg met het bestuur/de directeur van de VTOI te Zoetermeer en een gesprek is aangevraagd met Job Cohen in zijn rol als voorzitter van het platform van Raden van Toezicht van de universiteiten.